What is more destructive?

101530

Of all injustices committed by man upon his fellow human, is there anything more destructive than breaking someone’s heart? Do you not see, that the Creator chose the heart for both His love and the love of His Beloved? And do you not see, that the Creator placed your faith and belief in the heart as well, preferring it to every other part of your body? Knowing this, how could you ever break someone’s heart? Be gentle with people, lest you break someone’s heart.

– Shaykh Imran bin Munir Husayn hafizu Llah –

Han ﷺ er den bedste og mest ophøjede i hele skabelsen

1044077

At kalde Allahs Sendebud ﷺ for “Det bedste menneske” er som at kalde solen for en den største stjerne i solsystemet eller en lampe (det er begrænsende).

Rettere: Han ﷺ er den bedste og mest ophøjede i hele skabelsen.

Hvis du samlede alle de million-milliardvis af galakser, solsystemer, stjerner, planeter, måner etc. der findes, og betragtede alt det som overhovedet eksisterer, nogensinde har eksisteret eller nogensinde vil eksistere; og hvis du dertil føjede alle dimensioner, både dem som vi kender og dem som vi ikke kender – så er Allahs Sendebud ﷺ herre og mester over alt uden undtagelse og mere til.

Imam al-Busiri (Allah være ham nådig) sagde:

“Og den yderste grad af vores viden om ham er at han er et menneske, men i sandhed er han den bedste i hele skabelsen”

Så forstå det, og lad ikke dine egne begrænsninger sætte grænser for din lovprisning og ophøjelse af Skaberens Elskede ﷺ. Ser du ikke at enhver mangelfuld lovprisning i virkeligheden er en krænkelse? Ser du ikke at din begrænsning af hans storhed er en nedgørelse i forhold til hans sande status og rang?

Hvad er der galt med dig, at du hævder kærlighed, men begrænser din mund? Lad munden følge hjertet! Hvis din kærlighed er dyb og sand, så lad din lovprisning være ligesådan! Ellers er du kun en prætendent! Du hævder kærlighed, men opfylder ikke dens krav eller betingelser eller nødvendige følger! Det betyder at du misligholder din kontrakt med din Skaber ﷻ!

Og hvis du misligholder din kontrakt med din Skaber ﷻ, om ubetinget kærlighed og overgivelse af alt fra hjerte til sjæl til Den Elskede ﷺ, så bliv ikke overrasket hvis du på dommedag bliver afvist!

Og til dem der siger, at vi lovpriser ham for meget; sikke tåber! Når Selv Skaberen ﷻ lovpriser ham i sådan grad, at Han ﷻ tildeler ham ﷺ Sine Egne Guddommelige navne (over 30 gange i Koranen), hvordan kan nogen så overhovedet overgå dette? Når Skaberen gang på gang lovpriser og ophøjer ham, og endda garanterer ham: “Og Vi har ophøjet din benævnelse for dig“, hvor vover et menneske herefter at sætte sig op imod denne ophøjelse og storslåede omtale?

Rettere: Det er som Imam al-Busiri sagde:

“Forlad hvad de kristne siger om deres profet, og bestem dig for hvad end du ønsker af lovprisning og fremfør den!”

For sandelig har Allahs Sendebuds fortrinligheder ingen grænse som en talende kunne fremsige med sin mund”

Ved Allah, ingen kan være en sand troende før han elsker Allahs Sendebud ﷺ mere end alle andre i hele skabelsen. Ved Allah, ingen kan være en sand troende før han betragter Allahs Sendebud ﷺ som sin mester og leder på alle måder og underkaster sig fuldstændigt til ham, iht. Allahs befaling: “Og nej ved din Herre! De vil ikke være troende førend de gør dig til dommer over alt det som bliver en strid blandt dem, og dernæst ikke finder nogen hindring i deres hjerter i forhold til det du har afgjort og underkaster sig fuldstændigt.”

Det er hvad der giver dig liv. Det er denne kærlighed. Så slip dine hæmninger og kast dig ind i den uden frygt og uden forbehold.

Sagde Han ﷺ ikke til ‘Umar (Allah være tilfreds med ham): “Ingen vil være en sand troende førend han elsker mig mere end sin egen sjæl!” hvortil ‘Umar (Allah være tilfreds med ham) med det samme indså konsekvensen deraf, og svog ved Sin Herre: “Ved Allah, i sandhed er du mig mere elsket end min egen sjæl!” Derpå sagde Den Elskede ﷺ: “Nu har du det oh ‘Umar!

Ransag dit hjerte. Er din kærlighed mangelfuld, så er din tro mangelfuld, og så vil din oprigtighed være mangelfuld og din praksis ligesådan.

Du blev sat til jorden for at acceptere Den Elskede ﷺ, for kun igennem ham får du adgang til den sande tro; accepten sker med hjertet ligesom kærlighed findes i hjertet. De er to sider af samme sag; er den ene mangelfuld, vil det påvirke den andens tilstand.

Du blev skabt for at tilbede din Herre ﷻ, og din Herre befalede at du skulle elske Hans Elskede ﷺ. Så forstå!

– Shaykh Imran bin Munir Husayn hafizu Llah –

Fortjener du viden?

54212656

Hvis ikke forøgelse af viden forøger dig i godhed, fortjener du ikke viden.

– Shaykh Imran bin Munir Husayn (hafizu Llah) –

Ramadan – Vi kan nå det endnu…

ramadan-wallpaper-blue

Allahs Sendebud ﷺ sagde, som en del af en længere hadith:

»… Ved Allah! Jeg frygter ikke for jer, at I skal sidestille nogen med Allah efter mig, men jeg frygter for jer, at I skal strides om verdenens rigdomme« (al-Bukhari, Muslim m.fl.).

Ramadanmåneden er snart over os; husk at tilbedelse ikke kun er bøn og faste, men også omfatter godhed, velgørenhed og velvilje overfor andre. I stedet har vi travlt med at løbe efter verdenen, og undskylder det med, at det er for vores og vores families overlevelse. Er det virkelig kun et middel eller er det efterhånden blevet til et mål i sig selv, for hvilket vi strides med hinanden og bekæmper hinanden?

Tilbedelse er ikke kun bøn og faste, men skal forbedres igennem fordybelse og refleksion, og en stræben efter at opnå mere oprigtighed og renhed i sin overbevisning – hvis der ikke er kvalitet i vores tilbedelse, så opnås ikke dens forbedrende og gode varige effekt, som den bør have på os.

Praktisk set handler det bl.a. om at bekæmpe sine lyster og impulser, og overgive sig til en højere moral samt stræbe efter at udrydde negative egenskaber og ondskaber i sig selv, så det nytter ikke noget at tilbringe dagen med at undlade tilladte madvarer (ved at faste), for så at gå rundt og begå forbudte handlinger, skade andre eller gøre oprør mod sin Nådefulde og Barmhjertige Herre.

At opnå tilgivelse er det mindste, måske endda det letteste; meningen kære menneske, er at du kommer ud på den anden side, som et bedre menneske, med et styrket forhold til din Herre og Hans Elskede ﷺ; at dine omgivelser mærker en forskel i din adfærd, og din sjæl mærker en oplysning; dén slags, der kommer igennem fravalg af ondhed og ved udbredelse af godhed i alle aspekter af dit liv.

Så tænk dig om og spild ikke tiden. Lad den fysiske svækkelse om dagen styrke din indetrængte og fængslede sjæl.

Tag fra din krop og giv til din ånd. Medicinen kan være hård, men dens virkning vil føre til bedring i såvel sjældens som kroppens tilstand.

Arabisk er et genialt sprog.

coverr2

Verbet kataba (at skrive) kan oversættes med en lang række varierende verber, men hvis vi bevarer den essentielle betydning: “at skrive”, og tager udgangspunkt i denne betydning, så kan man aflede en lang række verber fra dette verbum iht. fastlagte mønstre (som også kan bruges på andre verber).

Fx:

form I: kataba: at skrive, nedskrive, nedfælde, notere ned (etc…)
form II: kattaba: at få (nogen) til at skrive
form III: kataba (langt første a): at skrive el korrespondere med (nogen),
form IV: aktaba: at diktere eller få (nogen) til at skrive (noget)
form VI: takataba (langt andet a): at skrive til hinanden, udveksle breve, opretholde korrespondance
form VII: inkataba: at abonnere (på noget)
form VIII: iktataba: at skrive en kopi (af noget), at kopiere (noget)
form X: istaktaba: at bede (nogen) kopiere eller skrive (noget)

Herudover kommer en række substantiver afledt heraf, med de samme rodbogstaver, men i forskellige mønstre (dvs. med forskellige vokaliseringer og forskellige ekstra-bogstaver – igen i deres helt simple betydninger):

kitab (singularis), kutub (pluralis): skrift, tekst, bog
kutubi: boghandler, bogsælger
kuttab (sing.), katatib (plur.): grundskole, koranskole
katayyib: pamflet
kitabah (verbalnomen): skrivning, nedskrivning (etc…)
kitabi: nedskrevet, skreven, skriftligt
katibah: dokument, skrift,
maktab: kontor, studie, skole, afdeling, bord (etc…)
maktabah: bibliotek, boghandel, skrivebord, litteratur
miktab: skrivemaskine
iktitab: registrering
istiktab: diktering
katib: skribent, kontorarbejder, notar
maktub: det skrevne, optegnede, nedskrevne, foreskrevne
mukatib: korrespondent, rapporter
muktatib: abonnent

Disse er alle baseret på de samme tre rodbogstaver: ka-ta-ba.

Samme slags mønstre, med ekstra bogstaver (typisk m, t, n, s, fordobling af rodbogstav etc) og ændring i vokalisering, kan man udsætte andre verber for, og komme frem til relaterede betydninger til verbets grundbetydning, ligesom ovenstående (hentet fra Hans Wehrs ordbog).

Eksperterne i arabisk morfologi har fastlagt en lang række mønstre og principper som går igen alt efter hvilken rod der er tale om.

Det er i sandhed et genialt system – naturligvis med undtagelser, men ikke desto mindre ret systematisk.

Elsk enhver lærd, der leder dig på den rette vej…

Hayaat - Life

Elsk enhver lærd der leder dig på den rette vej, og indgyder i dit hjerte sand og inderlig kærlighed til den Elskede ﷺ. Ser du ikke, at islam blot er navnet på den virkelighed, hvis begyndelse var kærlighed, midte er kærlighed og ende er kærlighed?

Det begyndte med kærlighed, idet Allah ﷻ skabte alting ud af kærlighed; først Sin Elskede ﷺ, og for hans skyld, alt andet; ud af kærlighed.

Det fortsatte vedvarende med kærlighed, idet Allah ﷻ etablerede og fastlagde kærlighed og barmhjertighed som betingelser, hvis man ønskede at opnå Hans Guddommelige kærlighed og guddommelige barmhjertighed; Han skabte alle forudsætningerne og befalede herefter fuldkommen hengivenhed og kærlighed til Sin Elskede ﷺ, og befalede mennesket at elske og udvise barmhjertighed overfor andre.

Det ender med kærlighed, idet Allah ﷻ ud af kærlighed til Sin Elskede ﷺ har skabt Paradis og for hans skyld vil tilgive og belønne et umådeligt stort antal syndere, der ellers ville være blevet kastet ind i Ilden. Den eneste betingelse for at opnå denne barmhjertige kærlighed, er blot at mennesket inderligt og oprigtigt skal elske Hans Elskede ﷺ, og som følge heraf skal være tro og loyal overfor hans vejledning.

Så når de korrupte, magtbegærlige og hadske djævle, spreder skræk og rædsel, spreder had og afsky, og ved deres egen uvidenhed søger at jage folk væk fra kærligheden og barmhjertighedens oplyste vej, og ind i en hadefuld og mørk afgrundsdyb blindhed, så er det ikke deres handlinger, men deres indre mørke og had, der for længst har bragt dem væk fra islams vej.

Så forstå, må Allah åbne dine øjne og oplyse dit hjerte, og vær ikke blandt tåberne, der ikke kan se forskel på lys og mørke, kærlighed og had, eller helvede og paradis; for i så fald, vil du sandelig være blandt taberne…

– Shaykh Imran bin Munir Husayn (hafizu Llah) –

The night of power or decree

117136

The night of power or decree (laylat al-Qadr) is better than a thousand months (al-Qur’an, 95:3),

so seek it and its blessings and spend all your efforts to achieve it. Do not neglect it and do not be heedless. Perhaps you shall never have another chance again.

However, the Qur’an did not state that the night of power is the best of all nights; merely that it is better than a thousand months. Thus is our view that the night of power is not in absolute sense the best of all nights; rather, the blessed morning of the birth of our Beloved ﷺ, the mawlid, is actually far more blessed and better than the night of power.

Do you not see how Allah ﷻ exalted His Beloved ﷺ in every way possible?

The city that he was born in, is the best of all cities
The place that he was buried in, is the best of all places

The lineage that he came through, is the best of all lineages
The family that he was given, is the best of all families
The companions that he was surround by, are the best of all people

From his extraordinary miracles to his magnificent character, from his inner excellence to his outer perfection; in all aspects and in every way, Allah ﷻ blessed him ﷺ and through him everything else that he came in contact with, such that it all became better than everything else of its kind.

So the time that he lived in and the air that he breathed in; the camel that he rode and the mountain that he climbed; the solitude that he sought and the congregation that he established – there is nothing in the whole of creation that could ever match their excellence and superiority. Even his very name, his very mention and love for him – is beyond anything and everything else.

So it is an easy conclusion, that of course, and beyond all doubts, the morning that he was born is indeed the best of all events that ever took place.

So seek the night of power, but do so burning and engulfed in his love; recite his revelation and exalt his name with sincerity and I swear, your night shall not merely be better than a thousand months, but indeed better than a million years.

– Shaykh Imran bin Munir Husayn (hafizu Llah) –

All are accepted…

116926

The best jihad is to spread love, and the best kind of love, is love for Allah ﷻ and His Messenger ﷺ. As it happens it is also the easiest to achieve and the hardest to perfect. So blessed is this, that there is something for everyone, despite their station and rank. None are rejected. All are accepted. So surrender yourself to it.

– Shaykh Imran bin Munir Husayn hafizu Llah –

Spirituality is… according to Shaykh Imran bin Munir Husayn Hafizu Llah

11508

Spirituality is not about abstract thinking and metaphors.

Spirituality is about the journey towards excellence in everything – including faith, worship, social relations and character. People claiming insight into spirituality, yet finding excuses to avoid the Sunnah or any moral or legal obligation are pretenders not sufis.

If you want to study the spirituality of Rumi and Jami and their like, look at their lives, not just half-quotes.

– Shaykh Imran bin Munir Husayn Hafizu Llah