‘Id Mubarak @ 1438/2017

“There are among the narrations many that strongly encourage thanks and remembrance of God at festival times in order to … More

Rate this:

Alting er beruset…

Alting er beruset med vinen af kærlighed til Gud og tiltrækningen af denne kærlighed. Himmelske objekter og engle er berusede; … More

Rate this:

Pral ikke af dig selv

Anse ikke noget eller nogen anden end Gud, som så meget større end du selv, at de fortjener beundring eller … More

Rate this:

Versene i Koranen

Versene i Koranen er som stjerner på himlen, hvorimellem der knytter sig synlige og usynlige reb og relationer. Det er … More

Rate this:

Al-Qur’an

Koranen er en evig oversættelse af universets store bog og den evigtvarende oversætter af de forskellige “sprog”, som skabelsens Guddommelige … More

Rate this:

Trofæen…

Troen på Gud er skabelsens højeste mål og mest sublime resultat, og den højeste grad af udmærkelse for menneskeheden er … More

Rate this:

Eksistensens grunde…

Alle ting eksistere af mange grunde og der strømmer talrige virkninger ud fra dem. Disse årsager og virkninger er ikke, … More

Rate this:

Treatise on supplikation

Oh Medfølende Herre. Gennem den ædle Budbringers lære og den Viise Korans instruktioner har jeg forstået, at alle Guddommelige Bøger … More

Rate this:

Naturen

Den tænkte enhed, der kaldes naturen kan højst være en kunst, hvis den besidder en ekstern virkelighed. Den kan ikke … More

Rate this:

Barmhjertighed

Oh Allah (subhanahu wa t’ala)! For de mysteriers skyld, der ligger i Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nådige, skænk velsignelser … More

Rate this: