Døm efter forståelse, ikke før

Den, der holder fast ved sine meninger, vil bestemt aldrig opnå erkendelse. Så hold op med det, og døm ikke om noget ud fra en formodning, baseret på din egen mening! Bedøm det, efter at du har forstået det hele! For sand oprigtighed i ord og handling fordriver tvivl og illusion, og skaber varig tawheed (enhedens kulmination, egentlig guds-enhed) i hjertet. Det fordriver endog selvets modstand. Når selvets modstand er forvist, bliver medmenneskenes modstand det også. Så er det din tur til at få hjælp fra Allah (subhanahu wa t’ala). Hvis du afholder dig fra at såre din Herres tjenere og er medfølende over for dem, der er i nød, så vil din erkendelse forøges og din karakter forædles. Dette stade har de fuldkomne blandt Allahs (subhanahu wa t’ala) wali’er (helgen i islam; den der ikke er underlagt et ego, som har indre frihed og har kendetegnene for en wali) nået. Allah (subhanahu wa t’ala) velsigne dem alle!

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Stilhed og sult

Intet har større evne til at samle hjerte i koncentration om Allah (subhanahu wa t’ala), end stilhed og sult. Intet har større evne til at sprede tankerne end meget mad og tale, selv når talen er om ting, der er vigtige for os. Der er ingen tvivl om, at den troende behøver få ord og megen handling, for stilhed fører til meditation, og meditation er hjertets handling. Et atoms vægt af handlinger i hjertet er bedre end bjerges vægt af handlinger med lemmerne.

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Hvis du ønsker…

Hvis du ønsker altid at være stærk, så må du altid sørge for at være svag, klar dig med lidt mad, få ord, og ikke megen omgang med mennesker! Hvis du ønsker at være rig, så vær altid fattig! Hvis du ønsker altid at være mægtig, så vær altid fornedret! Ønsker du altid at være høj, så vær altid lav! Hvis du ønsker at være fri, så vær altid en træl! Hvis du ønsker altid at se, hvad du elsker, og det som glæder dig, så sæt altid dit selv sammen med det, som det ikke elsker, og det, som ikke glæder det! Hvis du ønsker vedvarende anerkendelse fra skabningerne, så vær altid tilfreds med kundskab fra Allah! Hvis du ønsker varige fordel, så bryd altid dit selvs vaner, og frygt altid forhindringer, og forlad altid de ting, der binder til den materielle verden!

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Den åndelige viden

Jeg tror at åndelig viden, er baseret på to ting. Den ene af dem er sand oprigtighed hele tiden både i ord oh handling, uden afvigelser. Den anden er evnen til at svare på ord med ord. De er kun givet til dem, der har taqwa (gudsfrygtighed) fra Allah (subhanahu wa t’ala). Hav’ taqwa fra Allah (subhanahu wa t’ala)! Så vil Allah (subhhanahu wa t’ala) undervise dig. Du der er en troende – hav’ taqwa fra Allah, for så vil Allah skelne for dig!

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Frihed

Hvis du ønsker, at friheden skal vise dig sit ansigt, så vis den en slaves ansigt. Det vil sige gode hensigter, sand kærlighed, gode meninger, en ædel karakter, og lydighed indenfor de befalede rammer uden ændringer eller fordrejelser. Da vil friheden vise dig sit ansigt, uden slør.

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Den inderlige længsel

Glem dig selv, dine afkald, livets goder og alting til fordel for din Herre. Allah (subhanahu wa t’ala) vil tage dig i hånden! Hvis du er fast besluttet på det, så sæt din lid til Allah (subhanahu wa t’ala), for du vil blive mere og mere afklaret ved at frigøre dig for det, du er optaget af. Når din afklarethed styrkes, bliver din vished styrket, og din himma (den inderlige længsel) når højt. Du når din Herre ved højt flyvende længsel. At nå din Herre betyder at nå til kundskab om Ham.

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

Overlad dine behov til Allah!

Hvis du ønsker, at der skal tages vare på dine behov, uden at du arbejder for dem, så vend dig bort fra dem og vend dig mod din Herre! Der vil blive taget vare på dem, om Allah (subhanahu wa t’ala) vil. Hvis du havde vendt dig til din Herre, og overladt dem helt til Ham, så ville Han have givet dig alt det gode, som du ønskede dig i denne verden samt det gode i den kommende verden. Du ville få veje i himlen, som du har det på jorden, ja bedre end det, for profeten (sallallahu alayhi wa sallam), meddelte fra sin Herre: “Den, der er for optaget af at påkalde Mig, til at bede Mig om noget, til den vil Jeg give noget bedre end til dem, der spørger!”

– Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi –

“Sig ikke du er intet…”

Sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi fortalte om en af hans brødre i islam som sagde: “Jeg er intet.” Til dette svarede sheikh Muhammad al-Arabi ad-Darqawi: “Sig ikke du er intet! Sig ikke du er noget! Sig ikke, at noget har med dig at gøre! Sig ikke, at intet har med dig at gøre! Sig: Allah, så vil du se vidundere!”