Dhikr

Hasbi Rabbi, Jalla Llah Maafi Qalbi, ghairu Llah Nur Muhammad, salla Llah Haqqu, La Ilaaha illa Llah Sufficient is for … More

Rate this:

Dhikr

The Dhikr of Mustafa is unstoppable. Dhikr of Allah is dependent upon the creation. Allah does the Dhikr of Mustafa … More

Rate this:

Start the day with dhikr

HasbiyaAlaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi Tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil-‘Adheem  Allah is sufficient for me . There is none … More

Rate this: