Oh Allah (subhanahu wa t’ala)…

 

Oh Herre, Vor Gud, beskyt og bevar is fra ilden i Helvede! Skån os og udsæt os ikke for den! Lov os og alle retskafne mennesker indgang i Paradis, i Din Helligheds Hus! Ved Din Tilgivelse og Du Beskytter, ved Din Nåde, og Du Tilgivende, beder jeg Dig med disse værdige og agtværdige Navne og disse ophøjede og yndefulde Attributter, at velsigne vor mester Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam), hans Familie og hans Ledsagere (radiAllahu anhum). Ved det store antal af Muhammads gode gerninger i Guds Navn, den Ene Gud, som fylder mig op! Der findes ingen guddom udover Gud, Muhammad er Hans vidne. Sig: “Han er Gud, Hans vilje ske, Gud er min Herre, Velsignet være Gud, Ophøjet er Han. Jeg stoler på Gud, Gud vil også være tilstrækkeligt for dig. Han er den Hørende, den Altvidende.

Priset være Du, uden Hvem der ingen guddom er, Oh Du Støreste af al Nåde. Jeg kan ikke elske Dig ligeså meget, som Du selv formår, og Du Forbarmer, oh Du Barmhjertige, og Du Tilgivende, og Du Tilnemlige! Jeg beder Dig med alle Dine Skønneste Navne, med alle Dine ophøjede Attributter og med alle Dine fuldkomne Ord, om at velsigne mig, mine forældre, alle troende og alle muslimer – de levende såvel som de døde – og at sikre os Din Nåde, så vi ikke bliver henvist til nåden fra andre væsner end Dig. Derudover beder jeg Dig om at opfylde vore ønsker, at stille vore behov i denne verden og i det Hinsidige, og at i afskedens stund med denne verden at skænke os lyksalighed, tro, ædelmodighed og glæde, og at give Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) det, han har fortjent og hvad der tilkommer ham. Jeg beder Dig om aldrig, blot et øjeblik, at overlade os eller nogen af Dine andre skabninger til selv at tage os af vore anliggender, og at Du vil våge over os med Dine øjne, der aldrig sover. Bevar os, oh Besidder af Hæderlighed og Værdighed med Din Tillid, der er urokkelig. Beskyt os og alle, som disse himle blev skabt for, mod synders, menneskers og djævlens ondskab. Beskyt os mod alt uhelligt og mod alt ondt! Og du Barmhjertigste af alle barmhjertige, skænk os gennem Din Nåde, fred, velfærd og frelse på jorden og i det Hinsidige! Må din Fred og Velsignelser være med vore Lærer Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam), med hans Familie og alle hans Ledsagere. Tak til dig for dette, oh Verdnernes Herre. Ameen, thumma ameen.

– Fra “Djawshan al-Kabir” (Guds skønne Navne) –

De skønneste navne

Allah 

Jeg er begyndt med Allahs Navn i første strofe for
Hans Navne er en fæstning; uindtagelig for noget fortræd.

I den anden strofe, beder jeg om velsignelser
for den æbedste af alle skabninger Muhammad,
som blev sendt med en åbning og en sejr.

Når de starter i en kreds af dhikr, er det
med Dit Navn, oh Herre over Tronen, at recitationen begynder.

Når jeg har bekymringer og mit bryst snøres sammen
trænger Allahs Mildhed ind i det, kommende fra jeg ved ikke hvor.

Særlig når jeg beder Ham
ved Hans skønneste og almægtigste Navne.

Så derfor, Allah, åh Du Nådige, jeg var virkelig i fattigdom,
og Du er Barmhjertig, Herren over det skabte og befalingerne.

Ved din Renhed, Du Hellige, Du Fredens Kilde, Du Beskytteren,
Du Vogteren, rens mig i det ydre såvel som i det indre.

Du Uovervindelige, Du Betvinger, Du Ophøjede i Storhed,
Du Skaber af alt det skabte, beskyt mig på Regnskabets Dag.

Og Du Udvikler, Du Formgiver, jeg har intet uden Dig
Du Tilgivende, Du Underkaster, hél den som er gået i stykker.

Du Giver, giv mig hvad jeg spørger, Du Forsyner
Og Du som Åbner, Du Altvidende, oplys Du mine tankers mørke.

Du Begrænser, Du Udvider, Du som Fornedrer, Du som Ophøjer,
ophøj min dhikr ved følgen af retledning.

Du Ærebringende, Du Vanærende, Du Hørende, Du Seende,
dæk med Dit slør over mine fejls hæslighed.

Og Du Fastsætter af Dommen, Du retfærdige, Du Milde og Fine,
Du Opmærksomme, vi har kun Dig ved lidelse og prøvelse.

Du Overbærende, Storslåede, Du på det yderste Tilgivende,
Du Skaberen af Taknemmelighed, Du skuffer ikke den
som håber på nænsomhed og tilgivelse fra Dig.

Du Højeste, Største, Bevarer, Opretholder,
Skænk os Din særlige beskyttelse i hver en vanskelig hændelse.

Du Afregner, Du Ædle, Du Overvåger, Gavmilde,
hvem andre-end-Dig kan vi håbe, som ven for den som intet har.

Du Besvarer, Du Ubegrænsede, Du Vise, Du som Elsker,
hør bønnen fra den, som hårdt trængt beder om Dine Gaver.

Du Forherligede, Du som giver Opstandelse, Du Vidnet, Du Sande,
ved Hvem vi håber. Vær generøs i al Din altfavnende Generøsitet.

Du Alt-fortrolige Værge, Du Styrkefulde, Du Befæstede,
Du Beskyttende Ven, vær en beskyttelse for Din slave og beskyt ham
fra at falde i forkerte handlingers fangenskab.

Du Hyldede, Du Oprinderen, Du som Restaurerer,
Dine utællige given er aldrig ophørende.

Du Livgivende, Du Dødbringende, Du Levende,
Du Selveksisterende, Du Finderen, Du Glorificerende,
tilskriv mig ikke Din straf på Samlingens Dag.

Du Ene, Du Uafhængige, Herre over den absolutte Fri Vilje,
vi nærer håb til Dig, når livets fylde gør alting trangt.

Du mest Kraftfulde, Du Ekspederende, Du Udsættende,
ophøj min rang og hold alle dem, som ønsker mig ondt, langt væk.

Du er den Første, den Sidste, Du ydre Manifeste, Du indre Skjulte
Du Herskeren, bring mig ind til Renhedens Tilstedeværelse.

Du mest Ophøjede, Du Godhedens Kilde, Du Modtager af angeren.
Vær os rundhåndet, og vend Dig fomidlet mod os,
åh Du som Hævner, afskær mig fra dem, som er onde.

Du Undskylderen, Du Medlidende, Du Konge over Dit Rige,
Du er den Ærefulde Majestæt, undskyld hver en dårlig handling.

Du Retfærdiggøreren, Du den Samlende, Du rige, Du Berigende,
berig vore hjerter, så de bliver til overflod rige.

Du Forhindreren, Du Nødbringeren, Du, som bringer Godt,
Vejlederen, Lyset, led os ved Dit Lys til indre ro.

Du Usammenlignelige, Du som er uden afslutning,
Du Arvtageren, Du Retlederen, Du Tidsfastsætteren,
giv mig retledning såvel ved tålmodighed, som ved taknemmelighed.

Vi beder Dig ved Dine smukkeste Navne, søgende
Din godkendelse, tilfredshed og mildhed i dette liv og i graven.

Og på Opstandelsens og Samlingens Dag ved stoppunktet,
hvor skabelsen vil blive krævet til afregning,
åh Kender af hemmeligheder.

Og når bøgerne bliver taget, og ved ankomsten,
og når vi passerer over broen.

Åh Umådeligt Gode, giv os styrke i denne livets overenskomst
og i denne verden og i de to boliger
ved Din overstrømmende Gavmildhed.

Vi beder Dig om godhedens forsegling og at være nær Profeten
Muhammad, den prisværdige, ved Samlingens Stade.

Må Allahs velsignelser være med ham,
og Hans fred være uden ende,
og med hans familie og ædle følgere.

Og tilgiv forfatteren og hans familie og kære
og tildæk altid deres dårlige handlinger.

Og undskyld læseren og alle muslimer.
Al lovprisning og tak tilhører for altid kun Allah, min Herre

Ameen, thumma ameen

– Fra “Hymne til Allah” –