1044077

At kalde Allahs Sendebud ﷺ for “Det bedste menneske” er som at kalde solen for en den største stjerne i solsystemet eller en lampe (det er begrænsende).

Rettere: Han ﷺ er den bedste og mest ophøjede i hele skabelsen.

Hvis du samlede alle de million-milliardvis af galakser, solsystemer, stjerner, planeter, måner etc. der findes, og betragtede alt det som overhovedet eksisterer, nogensinde har eksisteret eller nogensinde vil eksistere; og hvis du dertil føjede alle dimensioner, både dem som vi kender og dem som vi ikke kender – så er Allahs Sendebud ﷺ herre og mester over alt uden undtagelse og mere til.

Imam al-Busiri (Allah være ham nådig) sagde:

“Og den yderste grad af vores viden om ham er at han er et menneske, men i sandhed er han den bedste i hele skabelsen”

Så forstå det, og lad ikke dine egne begrænsninger sætte grænser for din lovprisning og ophøjelse af Skaberens Elskede ﷺ. Ser du ikke at enhver mangelfuld lovprisning i virkeligheden er en krænkelse? Ser du ikke at din begrænsning af hans storhed er en nedgørelse i forhold til hans sande status og rang?

Hvad er der galt med dig, at du hævder kærlighed, men begrænser din mund? Lad munden følge hjertet! Hvis din kærlighed er dyb og sand, så lad din lovprisning være ligesådan! Ellers er du kun en prætendent! Du hævder kærlighed, men opfylder ikke dens krav eller betingelser eller nødvendige følger! Det betyder at du misligholder din kontrakt med din Skaber ﷻ!

Og hvis du misligholder din kontrakt med din Skaber ﷻ, om ubetinget kærlighed og overgivelse af alt fra hjerte til sjæl til Den Elskede ﷺ, så bliv ikke overrasket hvis du på dommedag bliver afvist!

Og til dem der siger, at vi lovpriser ham for meget; sikke tåber! Når Selv Skaberen ﷻ lovpriser ham i sådan grad, at Han ﷻ tildeler ham ﷺ Sine Egne Guddommelige navne (over 30 gange i Koranen), hvordan kan nogen så overhovedet overgå dette? Når Skaberen gang på gang lovpriser og ophøjer ham, og endda garanterer ham: “Og Vi har ophøjet din benævnelse for dig“, hvor vover et menneske herefter at sætte sig op imod denne ophøjelse og storslåede omtale?

Rettere: Det er som Imam al-Busiri sagde:

“Forlad hvad de kristne siger om deres profet, og bestem dig for hvad end du ønsker af lovprisning og fremfør den!”

For sandelig har Allahs Sendebuds fortrinligheder ingen grænse som en talende kunne fremsige med sin mund”

Ved Allah, ingen kan være en sand troende før han elsker Allahs Sendebud ﷺ mere end alle andre i hele skabelsen. Ved Allah, ingen kan være en sand troende før han betragter Allahs Sendebud ﷺ som sin mester og leder på alle måder og underkaster sig fuldstændigt til ham, iht. Allahs befaling: “Og nej ved din Herre! De vil ikke være troende førend de gør dig til dommer over alt det som bliver en strid blandt dem, og dernæst ikke finder nogen hindring i deres hjerter i forhold til det du har afgjort og underkaster sig fuldstændigt.”

Det er hvad der giver dig liv. Det er denne kærlighed. Så slip dine hæmninger og kast dig ind i den uden frygt og uden forbehold.

Sagde Han ﷺ ikke til ‘Umar (Allah være tilfreds med ham): “Ingen vil være en sand troende førend han elsker mig mere end sin egen sjæl!” hvortil ‘Umar (Allah være tilfreds med ham) med det samme indså konsekvensen deraf, og svog ved Sin Herre: “Ved Allah, i sandhed er du mig mere elsket end min egen sjæl!” Derpå sagde Den Elskede ﷺ: “Nu har du det oh ‘Umar!

Ransag dit hjerte. Er din kærlighed mangelfuld, så er din tro mangelfuld, og så vil din oprigtighed være mangelfuld og din praksis ligesådan.

Du blev sat til jorden for at acceptere Den Elskede ﷺ, for kun igennem ham får du adgang til den sande tro; accepten sker med hjertet ligesom kærlighed findes i hjertet. De er to sider af samme sag; er den ene mangelfuld, vil det påvirke den andens tilstand.

Du blev skabt for at tilbede din Herre ﷻ, og din Herre befalede at du skulle elske Hans Elskede ﷺ. Så forstå!

– Shaykh Imran bin Munir Husayn hafizu Llah –

Advertisements