coverr2

Verbet kataba (at skrive) kan oversættes med en lang række varierende verber, men hvis vi bevarer den essentielle betydning: “at skrive”, og tager udgangspunkt i denne betydning, så kan man aflede en lang række verber fra dette verbum iht. fastlagte mønstre (som også kan bruges på andre verber).

Fx:

form I: kataba: at skrive, nedskrive, nedfælde, notere ned (etc…)
form II: kattaba: at få (nogen) til at skrive
form III: kataba (langt første a): at skrive el korrespondere med (nogen),
form IV: aktaba: at diktere eller få (nogen) til at skrive (noget)
form VI: takataba (langt andet a): at skrive til hinanden, udveksle breve, opretholde korrespondance
form VII: inkataba: at abonnere (på noget)
form VIII: iktataba: at skrive en kopi (af noget), at kopiere (noget)
form X: istaktaba: at bede (nogen) kopiere eller skrive (noget)

Herudover kommer en række substantiver afledt heraf, med de samme rodbogstaver, men i forskellige mønstre (dvs. med forskellige vokaliseringer og forskellige ekstra-bogstaver – igen i deres helt simple betydninger):

kitab (singularis), kutub (pluralis): skrift, tekst, bog
kutubi: boghandler, bogsælger
kuttab (sing.), katatib (plur.): grundskole, koranskole
katayyib: pamflet
kitabah (verbalnomen): skrivning, nedskrivning (etc…)
kitabi: nedskrevet, skreven, skriftligt
katibah: dokument, skrift,
maktab: kontor, studie, skole, afdeling, bord (etc…)
maktabah: bibliotek, boghandel, skrivebord, litteratur
miktab: skrivemaskine
iktitab: registrering
istiktab: diktering
katib: skribent, kontorarbejder, notar
maktub: det skrevne, optegnede, nedskrevne, foreskrevne
mukatib: korrespondent, rapporter
muktatib: abonnent

Disse er alle baseret på de samme tre rodbogstaver: ka-ta-ba.

Samme slags mønstre, med ekstra bogstaver (typisk m, t, n, s, fordobling af rodbogstav etc) og ændring i vokalisering, kan man udsætte andre verber for, og komme frem til relaterede betydninger til verbets grundbetydning, ligesom ovenstående (hentet fra Hans Wehrs ordbog).

Eksperterne i arabisk morfologi har fastlagt en lang række mønstre og principper som går igen alt efter hvilken rod der er tale om.

Det er i sandhed et genialt system – naturligvis med undtagelser, men ikke desto mindre ret systematisk.

Advertisements