48045

Oh Allah, Så ophøjet og storslået er Din guddommelighed, så hævet over enhver forstand, at selv ved at give Din Elskede nøglerne og hemmelighederne til hele Universet, så formindskede det ikke noget som helst fra Din guddommelighed!

Du gav ham magt over hele skabelsen, alt tørt og vådt, alt stort og småt: alt fra jorden; dens sten, træer og alle former for liv i den, til himlene; solen, månen og alle legemerne der måtte findes i dem.

Du vedblev med at tildele ham, indtil Du gjorde ham til Mester over hele Din skabelse, og denæst gav Du ham beføjelser over selve dimensionerne; Du trak hele Universet sammen for ham, så tusinder af lysår blev tilbagelagt på blot en lille del af natten. Således gav Du Din Elskede, ikke blot myndighed over Universet men også alle dens love.

Din Gavmildhed og Kærlighed vedblev med at bringe ham nærmere, til Den Mægtige Trone og ud over Den Yderste Grænse, til uanede højder og uanede grader.

Og Du bragte ham nær, til To Buelængder eller endnu nærmere, til stadier så omgærdet af hemmelighed at kun Du og Din Elskede har kendskab til dem.

Så ophøjet gjorde Du Din Elskede at hans storhed overgår skabelsens evne og forstand, så hvordan skulle vi nogensinde kunne begribe Din Storhed, Oh Du Skaber af al forstand?

Så Ophøjet og Storslået er Du Oh Allah, så forunderlig Din guddommelighed, at Du tildelte Din Elskede herredømmet over hele Din skabelse, uden at det formindskede Din guddommelighed i det mindste…

Dette er Din storslåede guddommelighed Oh Allah! Upåvirket af hvad Du tildeler til hvem Du end vil! Hvordan kunne nogen få tanken om at sidestille noget som helst med Dig, når ingenting overhovedet er sammenlignelig med Dig!

Må Dine evige og evindelige velsignelser og fred være med Din Elskede, vor Mester samt hans rene familie og alle hans ledsagere.

– – Shaykh Imran bin Munir Husayn (hafizu Llah) –

Advertisements